Kohtuuton luotto

Kohtuuton luotto ei sido kuluttajaa. Kuluttajan on aina maksettava nostettu pääoma takaisin mutta kohtuuttomia korkoja ja kuluja ei lain mukaan tarvitse maksaa. Jo tehdyt suoritukset tulee kohdistaa pätemättömyystilanteissa pääoman maksuksi.

Aiheen artikkelit