Haasteeseen vastaaminen

Kun saat haasteen niin voit riitauttaa sen käräjäoikeudelle. Esim. jos sinulta peritään vanhentunutta velkaa niin voit lausua käräjäoikeudelle seuraavasti:

ASIA Vastaus asiassa E 21/XXXX

Kiistän kanteen vaatimukset kokonaisuudessaan vanhentuneina.

Koska en ole saanut haastehakemuksen 12.11.2010 eräpäiväisestä saamisesta vaatimusta 3 vuoden määräajoin niin velka on vanhentunut ja kanne tulee hylätä kokonaisuudessaan.

Voit vaatia myös oikeudenkäyntikulujesi korvaamista.

Laita allekirjoituksesi loppuun.

Lisää osoite, sähköposti ja puhelinnumero.

Vastauksesi johdosta kantajalle siirtyy näyttötaakka vanhentumisen katkaisemisesta ja ilman uskottavaa näyttöä maksuvaatimusten tekemisestä ja lähettämisestä oikeaan osoitteeseen vanhentuminen ei ole katkennut, jolloin kanne hylätään (kts. KKO 2015:28 ja 2015:29).