Vaatimusten vastustaminen/reklamointi

Jos velkojan vaatimus on kokonaan tai edes osittain aiheeton, voit riitauttaa sen. Riitauttaminen on mahdollista myös esimerkiksi silloin, jos velka on vanhentunut. Tee riitautus velkojalle kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla, yksilöi itsesi ja velkasi esim. velkojan laskun tiedoilla ja perustele viestissä, miksi pidät vaatimusta aiheettomana.

Lisäksi voit kiistää velkaan liittyvät perintäkuluvaatimukset, jos asiassa on menetelty hyvän perintätavan vastaisesti. Perintälain nojalla velalliselle ei saa aiheuttaa tarpeettomia kuluja tai haittaa eikä perintäkulut saa olla kohtuuttomia.

Kun asia on riitautettu niin velkojan tulee keskeyttää velan perintä asian selvittämiseksi tai viedä asia tuomioistuimeen. 

Tuomioistuin ratkaisee, onko velallinen tai siksi nimetty asiassa maksuvelvollinen.

Jos katsot, että perintäkirjeessä vaaditun velan aiheellisuuteen, vanhentumiseen tai vaadittujen perintäkulujen kohtuullisuuteen liittyy epäselvyyksiä, voit pyytää selvityksen velkojalta.

Velallisella on oikeus saada selvityksessä seuraavat asiakirjat ja tiedot:

  • velkakirja, tilaussopimus tai muu velan perusteena oleva asiakirja
  • tieto velan vanhentumisen katkaisemisesta ja edelleen siitä milloin perintäkirjeet on lähetetty ja mihin osoitteeseen
  • erittely vaadituista perintäkuluista
  • selvitys velan nostoista
  • selvitys velan lyhennyksistä.

Jos velkoja vie asian oikeudelliseen perintään ja pidät vaatimuksia perusteettomina niin ilmoita tuomioistuimelle haasteessa ilmoitetussa määräajassa, että kiistät vaatimukset joko itse tai asiamiehen välityksellä.

Kun olet saanut haastehakemuksen tiedoksesi niin kannattaa kysyä riitautuksesta numerostamme 0600-057575. Jos et reagoi haasteeseen niin tuomioistuin pääsääntöisesti määrää sinut maksamaan koko haasteessa mainitun määrän.