Luottokustannusten kohtuullisuus kuluttajariitalautakunnan ratkaisuissa 10.2.2016

Kuluttajariitalautakunta on 10.2.2016 antanut neljä täysistuntopäätöstä luottokustannusten kohtuullisuuteen liittyen, jotka kaikki päätökset koskivat KSL 7 luvun 17 a §:n mukaisen korkokattosääntelyn ulkopuolelle jääviä 2000 €:n suuruisia limiittiluottoja ja joissa kaikissa kuluttaja oli esittänyt kohtuullistamisvaatimuksen. 

Kuluttajariitalautakunta kohtuullisti kahdessa päätöksessä luottojen osalta luottokustannukset 119,98 %:n todellisesta vuosikorosta korkokaton mukaiseen 50,5 %:iin (korkolain mukainen viitekorko lisättynä 50 prosenttiyksiköllä). Päätökset ovat perustuneet kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaiseen sopimusehdon kohtuullistamiseen.

Kuluttajariitalautakunta katsoi näissä tapauksissa luottojen osalta vakioehtoiset sopimusehdot riittävän selkeiksi, ettei luottokorkoa koskevaa sopimusehtoa voitu katsoa sopimusehtodirektiivin (93/13/ETY) perusteella mitättömäksi vakiosopimusehdon epäselvyyden ja kohtuuttomuuden perusteella.

Luottoehdoissa oli kerrottu osamaksuvaihtoehdon nimelliskoron määrä ja kuukausikoron määrä sekä lisäksi esimerkki todellisen vuosikoron määrästä 2.000 euron luotolle 12 kuukauden maksuajalla. Kahdessa päätöksessä kuluttajariitalautakunta sen sijaan katsoi sopimusehtodirektiivin nojalla koko vakioehtoisen korkoehdon mitättömäksi korkoehdon epäselvyyden nojalla, kun luottoehdoissa luottokorko oli esitetty epäselvästi ilmaisulla ”luoton korko on 9,0 prosenttia kuukaudessa” lisäksi nimellisen vuosikoron määrää ei oltu ilmoitettu lainkaan ja todellisen vuosikoron määrää ei oltu kuvattu esimerkillä, vaan ainoastaan viittaamalla tavanomaisen luoton määrään ja takaisinmaksueriin .

Toisessa tapauksessa luottokorko oli esitetty epäselvästi ilmaisulla ”kuukausierien osamaksuvaihtoehdon kuukausikorko on 9,9 %” ja todellista vuosikorkoa ei oltu mainittu lainkaan.