Tiettyjen kuluttajaluottojen enimmäiskorko 1.1. – 30.9.2021

Tiettyjen kuluttajaluottojen enimmäiskorkoa tiukennettiin – kuten 1.7.2020 – vuodenvaihteessa voimaan tulleella väliaikaisella lainsäädännöllä. Tilapäiset muutokset ovat voimassa 1.1.–30.9.2021. Jos vuoden 2020 väliaikaisen hintasääntelyn aikana otit uuden lainan tai teit uusia nostoja vanhasta lainasta, uusi väliaikainen sääntely ei koske niiden korkoja, vaan korot ovat voineet nousta vuodenvaihteessa. 

Tiettyjen kuluttajaluottojen korkoa rajattiin vuodenvaihteessa korkeintaan kymmeneen prosenttiin. Samalla luottojen ja luotovälityspalveluiden suoramarkkinointi kiellettiin tilapäisesti. Väliaikaisen sääntelyn tarkoituksena on ehkäistä koronapandemiasta johtuvia velkaongelmia. Laki on voimassa 30. syyskuuta 2021 saakka.

Nyt tehtävistä nostoista ei saa periä 10:tä prosenttia suurempaa korkoa väliaikaisen sääntelyn aikana, vaikka luoton normaali korko olisi sovittu tätä suuremmaksi. Korkokatto ei koske hyödykesidonnaisia luottoja, kuten osamaksukauppaa tai luottokorttiluottoja. 

Tilapäistä korkokattoa sovelletaan paitsi 1.1.2021 jälkeen tehtäviin luottosopimuksiin myös ennen lain voimaantuloa sovittuihin jatkuviin luottoihin silloin, kun uusia nostoja tehdään uuden tilapäisen sääntelyn aikana.

Jos olet ottanut kokonaan uuden luoton tai tehnyt nostoja aiemmasta luottosopimuksestasi 1.7.–31.12.2020 voimassa olleen sääntelyn aikana, 31.12.2020 jälkeen luotolle perittävä korko määräytyy luottosopimuksen ja lainsäädännön mukaan.