Alektum Oy:n menettely katsottiin markkinaoikeudessa olleen perintälain 4 §:ssä tarkoitetun hyvän perintätavan vastaista

Saman kuluttajasaatavan eri laskuja ei voi periä erillisinä saatavina ja siten kiertää perintäkulujen enimmäismääriä. 
Alektum Oy menetteli perintälain 10 c §:n vastaisesti, kun se on vaatinut kuluttajavelalliselta ensimmäisen lähetyksen jälkeisten lähetysten osalta yksittäisiin lähetyksiin perustuvista maksuvaatimuksista perintäkuluja useammasta kuin yhdestä maksuvaatimuksesta lähetystä kohden.

Markkinaoikeus on 20.6.2019 antamassaan ratkaisussa MAO:290/19 kieltänyt Alektum Oy:tä samaan tilaussopimukseen perustuvien, perättäisiin maksamattomiin tavaralähetyksiin kohdistuvien saatavien perinnässä:

  1. noudattamasta menettelyä, jonka mukaan se vaatii kuluttajavelalliselta ensimmäisen lähetyksen jälkeisten lähetysten osalta yksittäisiin lähetyksiin perustuvista maksuvaatimuksista perintäkuluja useammasta kuin yhdestä maksuvaatimuksesta lähetystä kohden
  2. vaatimasta kuluttajavelalliselta ensimmäistä maksuvaatimusta seuraavista maksuvaatimuksista perintäkuluja enemmän kuin puolet ensimmäisen maksuvaatimuksen kuluista.