GF Money Consurner Finance Oy:n perimät korot olivat kohtuuttomia – hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa

Korkokattosäännös koski vain alle 2.000 euron kulutusluottoja. Korkokaton määrä oli noin 50 prosenttia. Käsillä olevassa luotossa todellinen vuosikorko oli lähes kolminkertainen kuluttajansuojalain sallimaan korkokattoon nähden. Ottaen huomioon, että tarkastelun kohteena olevan luoton määrä oli samaa suuruusluokkaa kuin korkokattosääntelyn piiriin kuuluvan luoton enimmäismäärä, voitiin korkokaton katsoa antavan viitteitä kohtuullisesta korkotasosta myös yli 2.000 euron luottorajalla olevien luottojen osalta. Tämän tason moninkertainen ylittyminen osoitti, että todellista vuosikorkoa oli pidettävä kohtuuttomana.

Turun hovioikeus 4.9.2019Tuomio Nro 640
Diaarinumero S 19/505
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Pirkanmaan käräjäoikeus 23.1.2019 nro 2719