Korkein oikeus antoi maksuohjelman sitovuudelle vahvan merkityksen – toisin kuin käräjä- ja hovioikeus.

Korkeimman oikeuden 4.1.2021 antama ratkaisu KKO 2021:1 ulosoton maksusuunnitelman sitovuudesta ulosottovelallisen tilivarojen ulosmittauksessa.

Korkein oikeus antoi maksuohjelman sitovuudelle vahvan merkityksen – toisin kuin käräjä- ja hovioikeus.

Ulosottomies oli vahvistanut velallisena olleelle yhtiölle kirjallisen maksusuunnitelman määräajaksi. Ulosottomies oli kuitenkin ulosmitannut yhtiön pankkitililtä maksusuunnitelmaan kuuluneita velkoja vastaavan määrän varoja yhtiön noudattaman maksusuunnitelman voimassaoloaikana. Käräjäoikeus hylkäsi A Oy:n ulosottovalituksen. Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla, että hovioikeuden olisi pitänyt myöntää A Oy:lle jatkokäsittelylupa muutos- ja ennakkoratkaisuperusteella.

KKO 2021:1 kohta 28: Kun yhtiön varojen ulosmittaus vahvistetun maksusuunnitelman aikana ilman päätöstä sen raukeamisesta on ollut tulkinnanvarainen ja epäselvä, olisi hovioikeuden tullut myöntää yhtiölle jatkokäsittelylupa muutosperusteella. Ulosottokaaressa ei ole lisäksi säädetty siitä, millä edellytyksillä velallisen omaisuutta voidaan turvaavaa ulosmittausta lukuun ottamatta ulosmitata maksusuunnitelman voimassaoloaikana, kun maksusuunnitelman raukeamisesta ei ole päätetty. Asiasta ei myöskään ole vakiintunutta ratkaisukäytäntöä. Näin ollen hovioikeuden olisi tullut myöntää yhtiölle jatkokäsittelylupa myös ennakkoratkaisuperusteella.

KKO:2021:1

Diaarinumero: S2019/605
Antopäivä: 4.1.2021
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KKO:2021:1