Kevytmielinen velkaantuminen velkajärjestelyn esteperusteena ja sen merkityksen poistuminen

Velkajärjestelylain 10 §:n 7 kohdan mukaan velkajärjestelylle on este, jos velkojen perusteesta ja syntyolosuhteista, velallisen tavasta hoitaa talouttaan tai muista seikoista voidaan päätellä olevan todennäköistä, että velallinen on velkaantunut harkitusti velkajärjestelyä silmällä pitäen tai velallisen velkaantumisesta johtuneita toimia voidaan kokonaisuutena arvioiden pitää piittaamattomina ja vastuuttomina ottaen huomioon velallisen ikä, asema ja muut olosuhteet sekä se, ovatko luotonantajat… Jatka lukemista Kevytmielinen velkaantuminen velkajärjestelyn esteperusteena ja sen merkityksen poistuminen

Hovioikeus kumosi 26.2.2021 kiinteistön ulosottomyyntiä koskevan päätöksen

Oikeus- ja ulosottokäytännössä on katsottu, että tarjous ei ole alittanut selvästi omaisuuden käypää hintaa, jos tarjous on ollut vähintään 70 prosenttia käyvästä hinnasta.Kiinteistö on esitetyn selvityksen perusteella ollut huutokaupattavana kerran kolmen viikon ajan sellaisena vuodenaikana, jolloin yleisen tietämyksen mukaan kiinnostus loma-asuntoihin ei ole suurimmillaan.  Itä-Suomen hovioikeus 26.2.2021 antamallaan päätöksellä nro 83, Dnro U 20/494 katsoi,… Jatka lukemista Hovioikeus kumosi 26.2.2021 kiinteistön ulosottomyyntiä koskevan päätöksen