Tiettyjen kuluttajaluottojen enimmäiskorko 1.1. – 30.9.2021

Tiettyjen kuluttajaluottojen enimmäiskorkoa tiukennettiin – kuten 1.7.2020 – vuodenvaihteessa voimaan tulleella väliaikaisella lainsäädännöllä. Tilapäiset muutokset ovat voimassa 1.1.–30.9.2021. Jos vuoden 2020 väliaikaisen hintasääntelyn aikana otit uuden lainan tai teit uusia nostoja vanhasta lainasta, uusi väliaikainen sääntely ei koske niiden korkoja, vaan korot ovat voineet nousta vuodenvaihteessa.  Tiettyjen kuluttajaluottojen korkoa rajattiin vuodenvaihteessa korkeintaan kymmeneen prosenttiin. Samalla… Jatka lukemista Tiettyjen kuluttajaluottojen enimmäiskorko 1.1. – 30.9.2021

Kuluttajaluoton oikeuskäytäntöä

Korkeimman oikeuden ratkaisu 2019:8 Perustelut Asian tausta ja kysymyksenasettelu 1. S oli joulukuussa 2013 tehnyt R Oy:n kanssa sopimuksen 30 euron määräisestä pienlainasta. Lainan saamisen edellytyksenä oli ollut joko lainanottajan itsensä järjestämä henkilötakaus tai A Oy:n myöntämä maksullinen takaus. Takauspalvelua A Oy:ltä oli voinut hakea lainahakemuksen yhteydessä tai sitä ennen tekstiviestillä tai A Oy:n internetsivulla. Takauspalvelun… Jatka lukemista Kuluttajaluoton oikeuskäytäntöä

Luottokustannusten kohtuullisuus kuluttajariitalautakunnan ratkaisuissa 10.2.2016

Kuluttajariitalautakunta on 10.2.2016 antanut neljä täysistuntopäätöstä luottokustannusten kohtuullisuuteen liittyen, jotka kaikki päätökset koskivat KSL 7 luvun 17 a §:n mukaisen korkokattosääntelyn ulkopuolelle jääviä 2000 €:n suuruisia limiittiluottoja ja joissa kaikissa kuluttaja oli esittänyt kohtuullistamisvaatimuksen.  Kuluttajariitalautakunta kohtuullisti kahdessa päätöksessä luottojen osalta luottokustannukset 119,98 %:n todellisesta vuosikorosta korkokaton mukaiseen 50,5 %:iin (korkolain mukainen viitekorko lisättynä 50 prosenttiyksiköllä).… Jatka lukemista Luottokustannusten kohtuullisuus kuluttajariitalautakunnan ratkaisuissa 10.2.2016

4finace Oy:n kulutusluoton eräpäivänsiirtomaksu oli kohtuuton

Korkeimman oikeuden 20.10.2020 antamassa ja julkaisemattomassa päätöksessä Nro 1540 korkein oikeus muutti markkinaoikeuden 13.10.2017 antamaa päätöstä Nro 616/17 ja katsoi, että 4finance Oy:n kuluttajien kanssa tekemissään sopimuksissa käyttämät eräpäivän siirtämistä koskevat hintaehdot ovat olleet määriltään kohtuuttomia ja että sopimusehtojen epäselvyys on lisännyt osaltaan sopimusehtojen kohtuuttomuutta.  Korkein oikeus määräsi yhtiölle kuluttaja-asiamiehen valituksen ja vaatimuksen mukaisen kiellon käyttää… Jatka lukemista 4finace Oy:n kulutusluoton eräpäivänsiirtomaksu oli kohtuuton

OK Perinnän korkoehto oli kohtuuton

Luottosopimuksen varsinainen luottoraja oli mitoitettu 2.000 euroksi, joka juuri ylittää asiassa sovellettavan aiemmin voimassa olleen kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n enimmäiskorkoa koskevan säännöksen soveltamisalan rajan. Ensimmäisen kuukauden aikana luottoraja oli ollut 100 euroa eikä 2.000 euroa. Mainituista seurasi, että luottosopimusta ei voitu pitää määrältään aidosti vähintään 2.000 euron suuruisena ja siihen oli siten sovellettava luottosopimuksen solmimisen aikana… Jatka lukemista OK Perinnän korkoehto oli kohtuuton

GF Money Consurner Finance Oy:n perimät korot olivat kohtuuttomia – hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa

Korkokattosäännös koski vain alle 2.000 euron kulutusluottoja. Korkokaton määrä oli noin 50 prosenttia. Käsillä olevassa luotossa todellinen vuosikorko oli lähes kolminkertainen kuluttajansuojalain sallimaan korkokattoon nähden. Ottaen huomioon, että tarkastelun kohteena olevan luoton määrä oli samaa suuruusluokkaa kuin korkokattosääntelyn piiriin kuuluvan luoton enimmäismäärä, voitiin korkokaton katsoa antavan viitteitä kohtuullisesta korkotasosta myös yli 2.000 euron luottorajalla olevien… Jatka lukemista GF Money Consurner Finance Oy:n perimät korot olivat kohtuuttomia – hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa