Elinkeinoharjoittajan elinkeinotulon ulosmittaus

Ulosottokaaren 4 luvun 64 §:ssä säädetään luonnollisen henkilön toistuvan elinkeinotulon ulosmittaamisesta. Pykälän 1 momentin mukaan elinkeinoa harjoittavan luonnollisen henkilön saamasta toistuvasta elinkeinotulosta jätetään ulosmittaamatta viisi kuudesosaa. Tietyin, momentissa mainituin edellytyksin velalliselle voidaan jättää tätä enemmän tai tätä vähemmän. Pykälän 2 momentin mukaan lisäksi noudatetaan soveltuvin osin, mitä muun ohessa suojaosuudesta ja menettelystä palkan ulosmittauksessa säädetään.… Jatka lukemista Elinkeinoharjoittajan elinkeinotulon ulosmittaus

Ulosottolaitoksen antamaan vireilletuloilmoitukseen voi hakea muutosta

Vastoin voimassa ollutta ulosottoviraston päätelmiä ja alioikeuksien oikeuskäytäntöä Itä-Suomen hovioikeus on 20.05.2021 antamallaan päätöksellään katsonut, että ulosottoviraston vireilletuloilmoitus on jo valituskelpoinen eikä ulosottovelallisen tarvitse odottaa ulosmittauspäätöstä saadakseen vastustamisperusteensa tutkituksi käräjäoikeudessa. Oikeuskirjallisuudessa todetaan, että se, että ulosottomies hyväksyy asian vireille tulleeksi, on valituskelpoinen, koska ulosottovelallisella on tässä asemassaan tiettyjä velvollisuuksia ilman, että ulosottomies on vielä tehnyt… Jatka lukemista Ulosottolaitoksen antamaan vireilletuloilmoitukseen voi hakea muutosta