Asiantuntija vastaa puheluusi 0600-057575

Puhelut 2,00 euroa / minuutti.

Velkaneuvonta

Maksusuunnitelma vai järjestelylaina, vapaaehtoinen velkajärjestely vai käräjäoikeuden vahvistama velkajärjestely.

Haasteen riitautus

Perintäyhtiöt ja luotonmyöntäjä nostavat yleensä riidattomaksi ilmoitetun velkomiskanteen joka tulee riitauttaa 14 päivän määräajassa haasteen tiedoksisaamisesta. Tarkistamme saamasi kanteen riitauttamisen mahdollisuudet oikeuskäytäntöjen perusteella.

Uutta oikeuskäytäntöä muun muassa seuraavia kantajia vastaan: Lowell, Intrum, Ok Perintä ,Gothia, Svea, Alektum, Annomen, WestStar, 4finance, Euro24, Ferratum, Vivus, Credit24, Blue Finance, GF Money, Aurajoki, Kashbono ym.

Kohtuuton luotto

Kohtuuton luotto ei sido kuluttajaa. Kuluttajan on aina maksettava nostettu pääoma takaisin mutta kohtuuttomia korkoja ja kuluja ei lain mukaan tarvitse maksaa. Jo tehdyt suoritukset tulee kohdistaa pätemättömyystilanteissa pääoman maksuksi.

Velan vanhentuminen

Velka vanhentuu ja lakkaa 3/5/15 tai 20 vuoden määräajan kulumisen johdosta. Yleisin vanhentumisaika on 3 vuotta joka on katkaistava jokaisen alkaneen 3 vuoden määräajan sisällä. Ulosottoperusteen antamisen jälkeen esim. joulukuussa 2019 annettu 15 vuoden määräaikainen suoritustuomio 24.12.2000 eräpäiväisestä velasta vanhentuu 24.12.2020 01.01.2020 voimaan tulleen 20 vuotta eräpäivästä laskettavan vanhentumisajan johdosta. Väite on tehtävä ulosottovirastoon.

Ulosotto

Ulosottovalitus virheellisestä ulosmittauksesta. Turhan ulosmittauksen kielto estää savupiippuun asti pantatun kiinteistön ulosmittauksen. Suojaosuutta ei saa ulosmittauksella rikkoa. Ulosottoperusteen antamisen jälkeinen vanhentuminen. Yhteisvelallisen velkavastuun lakkaaminen. 

Takaisinsaantihakemus yksipuoliseen tuomioon

Perusteettoman yksipuolisen tuomion eli velkojan edukseen saaman ulosottoperusteen voi viedä käräjäoikeuteen uudelleen (käytännössä ensimmäistä kertaa) tutkittavaksi 30 päivän määräajassa siitä kun on saanut yksipuolisen tuomion muutoksenhakuohjeineen itselleen tiedoksi – käytännössä kun sen itse hankkii.

Takaisinsaantihakemuksessa voi esittää esimerkiksi sellaisen kiistämisen perusteen kuin ˮvelka ei ole syntynytˮ, ˮvelka on maksettuˮ, ˮjääkaappi ei toimiˮ, ˮauto oli korjattu niin huonosti, että se jouduttiin korjaamaan uudestaanˮ tai ˮkirjoja ei ole toimitettuˮ (HE 15/1990 vp s. 59). 

Perintäkulut

Kuluttajavelalliselta ei saa periä perintälain ylittäviä tai kohtuuttomia kuluja.

Yritysten perintäkulut

Myös yritysten välisiin saataviin sovelletaan perintälain kohtuullisuussääntelyä.

Soita

0600-057575 – 2,00 euroa / minuutti.

Sähköposti

info@velkaa.fi