Takaisinsaantihakemus yksipuoliseen tuomioon

Perusteettoman yksipuolisen tuomion eli velkojan edukseen saaman ulosottoperusteen voi viedä käräjäoikeuteen uudelleen (käytännössä ensimmäistä kertaa) tutkittavaksi 30 päivän määräajassa siitä kun on saanut yksipuolisen tuomion muutoksenhakuohjeineen itselleen tiedoksi – käytännössä kun sen itse hankkii.

Takaisinsaantihakemuksessa voi esittää esimerkiksi sellaisen kiistämisen perusteen kuin ˮvelka ei ole syntynytˮ, ˮvelka on maksettuˮ, ˮjääkaappi ei toimiˮ, ˮauto oli korjattu niin huonosti, että se jouduttiin korjaamaan uudestaanˮ tai ˮkirjoja ei ole toimitettuˮ (HE 15/1990 vp s. 59). 

Aiheen artikkelit