Haasteeseen vastaaminen

Kun saat haasteen niin voit riitauttaa sen käräjäoikeudelle. Esim. jos sinulta peritään vanhentunutta velkaa niin voit lausua käräjäoikeudelle seuraavasti: ASIA Vastaus asiassa E 21/XXXX Kiistän kanteen vaatimukset kokonaisuudessaan vanhentuneina. Koska en ole saanut haastehakemuksen 12.11.2010 eräpäiväisestä saamisesta vaatimusta 3 vuoden määräajoin niin velka on vanhentunut ja kanne tulee hylätä kokonaisuudessaan. Voit vaatia myös oikeudenkäyntikulujesi korvaamista.… Jatka lukemista Haasteeseen vastaaminen

Vaatimusten vastustaminen/reklamointi

Jos velkojan vaatimus on kokonaan tai edes osittain aiheeton, voit riitauttaa sen. Riitauttaminen on mahdollista myös esimerkiksi silloin, jos velka on vanhentunut. Tee riitautus velkojalle kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla, yksilöi itsesi ja velkasi esim. velkojan laskun tiedoilla ja perustele viestissä, miksi pidät vaatimusta aiheettomana. Lisäksi voit kiistää velkaan liittyvät perintäkuluvaatimukset, jos asiassa on menetelty hyvän perintätavan vastaisesti. Perintälain… Jatka lukemista Vaatimusten vastustaminen/reklamointi