Intrum Justitia Oy ei voinut osoittaa, että velkojen vanhentuminen olisi katkaistu vapaamuotoisella katkaisutoimella

Velan vanhentumisesta annetun lain 4 §:n mukaan velka vanhentuu kolmen vuoden kuluttua 5-7 §:ssä tarkoitetusta ajankohdasta, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. Lain 5 §:n 1 momentin mukaan vanhentumisaika alkaa kulua eräpäivästä, jos se on velallista sitovasti ennalta määrätty. Lain 12 §:n 1 momentin mukaan velasta suoritettava korko, viivästyskorko ja muut liitännäiskustannukset samoin kuin pääoman… Jatka lukemista Intrum Justitia Oy ei voinut osoittaa, että velkojen vanhentuminen olisi katkaistu vapaamuotoisella katkaisutoimella

Vanhentunut velka

Velallisella on oikeus saada tietoja myös velkojensa mahdollisesta vanhentumisesta ja vanhentumisen katkaisemisesta (HE 21/2004; Saatavien perinnästä annetun lain 4 a §:n yksityiskohtaiset perustelut). Perinnässä ei saa käyttää hyvän perintätavan vastaista tai muutoin velallisen kannalta sopimatonta menettelyä. Vanhentunutta tai muusta syystä lakannutta saatavaa ei saa periä. Velan yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta siitä, kun velka erääntyy tai… Jatka lukemista Vanhentunut velka