Velan vanhentuminen

Velka vanhentuu ja lakkaa 3/5/15 tai 20 vuoden määräajan kulumisen johdosta. Yleisin vanhentumisaika on 3 vuotta joka on katkaistava jokaisen alkaneen 3 vuoden määräajan sisällä. Ulosottoperusteen antamisen jälkeen esim. joulukuussa 2019 annettu 15 vuoden määräaikainen suoritustuomio 24.12.2000 eräpäiväisestä velasta vanhentuu 24.12.2020 01.01.2020 voimaan tulleen 20 vuotta eräpäivästä laskettavan vanhentumisajan johdosta. Väite on tehtävä ulosottovirastoon.

Aiheen artikkelit